English
漫步高峰登大帽 山頂凌霄賞維港 釣魚翁上覽群峰 與龍共舞大浪行 一家逍遙踏柏架 獅山回顧舊啟德 東澳沙螺棚屋行 童行奪標基維爾 萬宜上窰尋古蹟 東北縱走鹿頸遊 候鳥天堂南生圍 與佛童行樂地塘 逍逍遙遙上大東 鳳凰展翅沖雲霄 鵝行鵝素石龍拱 大刀北屻箕勒仔 挑戰絕嶺登蚺蛇 八仙群嶺賞船灣 橫七荒村探遺屋 甲龍電影幽徑行

Join us on Facebook!!!

 

推廣日期:

2019 年1 月1 日至2020年3 月31 日

路 線:

參加資格:

幼童軍(只限一、二星路線 [15/8/2019/後生效])、童軍、深資童軍、樂行童軍支部成員、領袖或會務委員

參加辦法:

 1. 以旅為單位;
 2. 跟隨本計劃所指定的路線進行遠足活動;
 3. 在旅途中,每位參加者都必須於3個指定位置拍下照片(合照形式);
 4. 完成旅程後的一個月內,填妥電子申報表 http://goo.gl/xW5xF8 (將透過電郵收到確認書,請列印確認書,並由負責領袖 簽署及蓋上單位印鑑),並
  1. 把照片上載至本計劃之Facebook群組;或
  2. 把照片透過電子申報表上載至指定Google雲端硬碟;或
  3. 連同已打印的照片
  親身或寄交九龍柯士甸道童軍徑香港童軍中心9樓青少年活動署;
 5. 在接獲確認通知後,於辦公時間內前往青少年活動署領取紀念品。

其 他:

 • 申請接納與否,均以電郵通知(必須於申報表上填寫電郵地址)。
 • 本署擁有參加者提交相片的一切刊載及其他使用權利。
 • 參加者若於申報後一個月仍未收到通知,請於辦公時間內致電2957 6410與活動幹事陳雪芳小姐聯絡。
 使用 IE 6.0 或以上,1280 x 1024 解像度瀏覽可得更佳效果。
© Scout Association of Hong Kong, All Rights Reserved.